Skeleton Key 4

"Skeleton Key 3"
Oil and acrylic on canvas
6 x 4 inches

Beau Stanton- Skeleton Key4